Anasayfa / Hayvan Kredisi / Ziraat Bankası 7 Sene Vadeli Sübvansiyonlu Hayvan Kredisi
Ziraat Bankası Faizsiz Hayvan Kredisi
Ziraat Bankası Faizsiz Hayvan Kredisi

Ziraat Bankası 7 Sene Vadeli Sübvansiyonlu Hayvan Kredisi

2022 yılı içerisinde ülke ekonomisini canlandırmak ve para döngüsünü harekete geçirmek adına bir çok ekonomik faaliyet alanında düzenlemeler yapılmış ve çok sayıda girişimcimize, çiftçimize, esnafımıza destekler verilmiştir. Verilen bu destekler bazen hibe olarak karşımıza çıkarken bazen ise faizsiz kredi ödemeleri olarak karşımıza çıkmıştır. Faizsiz kredi imkanları genellikle kamu kuruluşlu bankalar tarafından verilirken özel kuruluşlu bankalarda çok düşük faiz oranları ile kredi desteği sağlamaktadır. 2022 Yılı içerisinde yapılan destekler arasında en çok Ziraat Bankası faizsiz hayvan kredisi destekleri dikkatleri çekmektedir.

Faizsiz Hayvan Kredisi Destekleri

Geçmiş olduğumuz yıllar içerisinde de çok sık karşılaşmış olduğumuz desteklerden biri de hayvancılık kredileri üzerine oluşturulmuş olan projeler ile alakalı olurken bu yıl da faizsiz hayvan kredisi destekleri dikkatleri çekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl hayvan alımı için 30 bin Türk Lirası değerinde hibe kredisi imkanı sağlanırken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından da IPARD ve IPARD2 projeleri düzenlenmiş olup geri ödemesiz hibe destekleri verilmektedir.

Tabi bunun için TKDK’nın proje şartları taşıyor olmak gerekir.

Bu desteklerin yanı sıra 2020 yılında 100 bin çiftçiye sürü büyütme desteği, 500 bin besilik büyükbaş hayvan desteği, 500 bin düve desteği ve 5 bin lira değerinde ise çoban desteği verilecektir. Resmi Gazete’de yayımlanan Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifi destekli indirimli finansmanları incelemelisiniz.

Ziraat Bankası Hayvan Desteği Kredisi

Ülkemizde yapılan bu düzenlemeler neticesinde köyden şehre değil, şehirden köye yerleşimin arttırılması hedeflenirken verimli olan topraklarımızın yeşermesi ve hayvancılık sektörünün artış göstermesi için destekler düzenlenmiştir. Düzenlenen bu destekler sayesinde ise bir çok vatandaşımız hayvancılık sektörüne giriş yapmış ve devlet destekli kredilerden yararlanmak için bankaların yolunu tutmuştur. Bir çok banka hayvancılık kredisi imkanı sağlarken bankaların arasında en çok tercih edilen ve kamu kuruluşlu olan Ziraat bankası ise çiftçilere hayvan kredisi imkanı sunarken faizsiz kredi desteklerinin yanı sıra uygun ödeme koşulları ve vade oranları ile bir çok vatandaşımızın devlet desteklerinden yararlanmaları konusunda teşvik etmiş ve ekonomik faaliyetlerin artmasına ve ülke ekonomisinin canlanmasına destekte bulunmuştur.

Ziraat bankasının sunmuş olduğu hayvancılık kredilerinden yararlanmak için ördek, bıldırcın, arı, kaz, tavuk, civciv, deve kuşu gibi kanatlı hayvan üretiminde bulunabilir veya keçi, koyun, kuzu gibi küçük baş hayvancılığın yanı sıra dana, deve, düve, inek, manda gibi büyük baş hayvanların yetiştiriciliğin de bulunabilirsiniz. Banka kredi başvurusunda bulunan çiftçilere özel zirai alanlarda faaliyet gösteren ve bu alanda kredi çekmek isteyen müşterileri için ise sıfır veya sıfıra yakın faiz oranları ile kredi imkanı sunmaktadır.

Ayrıca banka mazot, traktör, yem, hayvan, alet ve malzeme alımları için ise köyde yaşayan ve bu işlerle uğraşan çiftçilerimize özel kredi imkanları sunmaya devam etmektedir.

2020 yılında yapılan bir Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Hayvancılık Finansmanı konusunda güncel faizlerle birlikte indirim oranları ve Tarım Kredi Kooperatifinin faydaları bulunmaktadır.

2019 yılı Ziraat Bankası hayvan kredisi faiz oranları
2020 yılı Ziraat Bankası hayvan kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası hayvancılık alanında faaliyet gösteren çiftçilerimize özel kredi imkanları sunarken sıfır faiz oranı %75, %50 ve %25 faiz indirimi uygulamaktadır.  Bu desteklerden yararlanabilmek için elbette ki Çiftçi Kayıt Sisteminde üyeliğinizin bulunması gerekecektir. Banka hayvancılık kredisinden yararlanmak isteyen çiftçilerden bazı şartlara uyum sağlamaları gerektiğini belirtecektir.

Bu şartlar hayvancılık türüne göre değişiklik gösterirken belli başlı şartlarda ortak uyum söz konusu olmaktadır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

TC. Ziraat Bankası hayvancılık kredisi için düşük faiz oranı uygularken çiftçilere verecekleri paraları teminat altına almak için bazı şartlara uyum sağlamaları gerektiğini öne sürecektir. Bu kişiye ve başvurusuna göre değişiklik gösterir. Ülkemizde ki diğer bankalar genelde teminat amaçlı ipotek, gelir belgesi bulunan 2 kefil, ve hayvan küpe numaraları ilk aranan şartlar içerisinde yerini almaktadır.

Bankanın sunmuş olduğu sıfır faizli hayvancılık kredilerinden yararlanacak olan çiftçilerin hayvan küpeleri üzerinden yapmış oldukları kredi başvuruları değerlendirmeye alınmış olduğunda banka tarafından bakım hanelerin incelenmesi ve hayvanların incelenmesi için bilir kişi tarafından teftiş edilmesi ve içine bulunulan şartların göz önüne alınması açısından kontrol etmeleri ve rapor düzenlemeleri için yetkili şahısların gönderilmesi mümkün olacaktır. Bilirkişinin hazırlamış olduğu raporlar doğrultusunda banka olumlu bir sonuca ulaşırsa kredi başvurusunda bulunan şahsın mevduat hesabına en kısa sürede ihtiyaç duymuş olduğu nakdi yatıracaktır. Kredilerin geri ödeme türleri tamamen başvuru yapan şahsın/ çiftçinin tercihi doğrultusunda düzenlenecektir.

Kredilerin geri ödemesi aylık, 3 aylık veya 6 aylık ve hasat yıllık ödeme şeklinde düzenlenebilir.

Ziraat Bankası hayvancılık kredisi hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

2021 yılı Resmi Gazete'de Yapılan Ziraat Bankası Ve TTK Düzenlemeleri
Resmi Gazete’de Yapılan Ziraat Bankası ve TTK Düzenlemeleri

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin Faiz Oranları Üzerinde Yapılan Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin yapmış oldukları tarımsal üretim alanına dair düşük faiz oranları ile yatırım ve işletme kredisi kullandırılması için 27.12.2017 tarihinde düzenlemeye girmiş olan 34098 sayılı yazısında geçerli olan ve 15.11.2000 tarihinde düzenlenmiş olan 4603 sayılı kanunun içerisinde geçen 3. maddenin ve 27.12.2006 tarihinde düzenlenmiş olan 5570 sayılı kanunun 1. maddesinde geçerli olan konuların 03.01.2020 tarihinde düzenlemeye alınması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda ise düzenlemeye alınan maddeler aşağıda yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200103-8.pdf Resmi Gazete eki için tıklayınız.

 • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası ve tarım kredi kooperatiflerinin kredi kullandırmalarına ilişkin düzenlenmiş olan usul ve esaslarına ve aynı zamanda kıstaslarına uygun olmak koşulu ile Üreticilerin tarımsal üretimine yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması ve gerçek ve tüzel kişi üreticilerine 24.04.1996 tarihinde düzenlenmiş olan ve 1163 sayılı kanunun kooperatifler kanunu kapsamında olup Tarım ve Orman Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan ve tarımsal amaçlı kooperatiflere ve aynı zamanda tarım işleri genel müdürlüğüne bağlı olacak şekilde 01.01.2018 tarihi ve 31.12.2020 tarihleri arasında Ziraat bankasınca uygulanmakta olan tarımsal kredi ve cari faiz oranlarının kredi konuları nedeni ile indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşmamak sureti ile tarımsal kredi kullandırılabilecektir.
 • Birden fazla alanda üretim konularında kredi talebinde bulunacak olan üreticiler için kullandırılabilecek olan toplam kredi üst limiti krediye konu olacak olan ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip olan ve belirlenen ürüne göre düzenlenir. Bahsi geçen limit küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için ve bu alanlarda besicilik faaliyeti içinde olan işletmelerin mevcut kapasiteleri ile uyumlu olacak ve aynı şekilde yem bitkisi üretimi konusunda yapılacak olan yatırımların finansmanı amacı ile üretim konusunun limiti kadar aşılabilir.
 • Sözleşmeli olarak çalışılan ürün modeli kapsamına göre üreticiler ile imzalanan sözleşmeler ve yetiştirilen ürünü almayı garanti eden ve tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilerine, bahsi konu olan üretimlerin finansmanı için azami 10.000,000 Türk Lirasına kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir.
 • 19 Ekim 2005 tarihinde 5411 sayılı kanunun bankacılık risk grubuna dahil olan bu tanıma giren işletmelerin alınan kararlar kapsamında kullandırılacak olan kredilerinin toplamı üretim konuları itibari ile kredi üst limitini aşamaz. Risk Grubuna giren işletmeler ise bu kararlar kapsamında tek bir işletme olarak kabul edilir.
 • İndirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı konular için üretim alanında kredi kullanacak olan üreticiler ve indirim oranında kullanacakları kredi miktarlarından kademeli olarak yararlanması mümkün olacaktır.
 • Ayrıca mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde ve satın alınacak olan işletmenin faaliyet konusuna bağlı olarak indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınmalıdır.
 • Alınan kararlar kapsamında kredi tahsis edilecek olan üreticilerin kredi değerlerinin ve kredi limitleri ve vadelerinin ve aynı zamanda yatırım dönemlerinin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandırılması ve özkaynak oranlarının belirlenmesi geri ödeme koşullarının tespiti ve tahsil işlemleri bankanın mevzuat ve kendi usulleri dahilinde yürütülmesi gerekecektir.
 • Kredi kullanımlarındaki teknik kıstaslar ve bu kıstasların değiştirilmesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazine müsteşarlarının uygun görüşleri dikkate alınarak hazırlanacak ve resmi gazete de yayınlanacaktır.
 • 27.12.2016 tarihinde düzenlenmiş olan ve 2016-9665 saylı kanunun Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerince uygun görülmüş olan üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanmaların ilişkin kararlar kapsamında tahsis edilmiş fakat kredilerin bir kısmını veya tamamını kullanamamış olan üreticiler kullanmamış oldukları kısımlar için yıl sonuna kadar bakanlar kurulunun almış olduğu kararlar ve hükümlerden yararlanmaya devam edeceklerdir.
 • Alınana kararlar kapsamında kredi kullanmak sureti ile yapılacak olan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek olan vakıflar ile tarımsal ürünlerin kredi tutarları üzerinden sigorta ettirilmeleri zorunludur.
 • Tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerinin 10.02.2005 tarihli ve 5300 sayılı kanunun hazırlanan elektronik ürün senedi yönetmeliğine göre düzenlemiş olduğu ELÜS karşılığında üretimi yapılan ürünün lisanslı depoya teslim eden üreticilere ve üretim kapasiteleri ile uyumlu olacak şekilde tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, üyelerin üretim kapasitelerine uyumlu olacak şekilde ve senet tutarının yüzde yetmiş beşi kadar kredi kullanılmasına izin verilirken azami olacak şekilde 9 aylık süre içinde vadeli kredi kullanma imkanı sağlanacaktır.

Gelir kayıplarının karşılanması için düzenlenmiş olan kanun ve yükümlülükler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

 • Ziraat Bankası ve TKK’nın almış olduğu kararlar doğrultusunda açılacak olan kredilerden ve doğacak olan gelir kayıplarından ve aynı zamanda kredilerin faiz tahakkukları tarihleri ve bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile ve kredi konuları itibari ile uygulanacak olan faiz oranlarının arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.
 • Geçmiş olduğumuz yıllar içerisinde alınmış olan bakanlar kurulu kararlarının kapsamı dahilinde kullandırılmış olan kredilere ilişkin bilgilerin vade ve hesap sonuna kadar belirlenmiş olan tahmini gelir kaybını tutarını aylık olarak Hazine müsteşarlığına bildirmesi gerekir.
 • Bakanlar kurulu tarafından kullandırılan kredilere ilişkin vade ve hesap tutarlarının her ay kendi kayıtlarına göre kesinlenmiş olan gelir kaybı tutarını her ay hazine müsteşarlığına bildirmeleri gerekmektedir.

Hakkında Esnaf Kefalet

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde uzun yıllar çalıştım ve emekli oldum. Gönüllü olarak tüm esnaf meslektaşlarıma başvuru için yapmaları gerekenleri anlatmaktayım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.