Uzman Eller 100 Bin TL Hibe Başvurusu

Uzman Eller 100 Bin TL Hibe Başvurusu 2022
Uzman Eller 100 Bin TL Hibe Başvurusu 2022

Kırsal Kalkınmada Uzman eller projesi kapsamında 100 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Destek vermek amacıyla girişimcilere 100 bin lira tutarında hibe desteği verilecektir. Köyde kente göçü engellemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında şimdilik 4 pilot ilde diplomalı girişimcilere hibe desteği Uzman eller projesi adı altında destek verilecek.

Diplomalı Çiftçiye Devletten Dev Destek

Devlet üniversite mezunu çiftçileri yalnız bırakmıyor. Resmi Gazete’de yayınlanan kırsal kalkınmada Uzman ellerin desteklenmesi ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı yürürlüğü girdi. İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Tarımsal üretim ve kırsal kalkınmaya yeni destek hibe ile geldi. Buna göre Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden tarım hayvancılık ormancılık gıda ve su ürünleri konularında yüksek okul veya üniversite mezunu olanlara tarımsal projeleri için 100 bin liraya kadar hibe verilecek. Bu karar bir yandan üretimi desteklerken bir yandan kırsal alanların genç nüfusunu koruyacak ve köyden kente göçü engelleyecek.  pilot bölge olarak (Amasya, Düzce İzmir ve Mardin) 4 il belirlendi.

Kırsal Bölgelerde Genç Nüfus Korunacak

İzmir, Mardin, Amasya ve Düzce’de genç çiftçileri desteklemek ve teşvik etmek amacıyla diplomalı girişimcilere sağlanacak olan hibe desteği başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmaya başlanmıştı. Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında 2 yıllık ve 4 yıllık fakültelerden mezun olan gençlerin kırsal alanda yaşamayı taahhüt etmeleri şartıyla istihdama katılmaları amacıyla başlatılan proje  hayata geçirildi. Kesin başvuruları onaylanan girişimcilere 100 bin lira tutarında hibe ödemesi Tarım Bakanlığı takvimine göre belirlenip Ziraat bankası tarafından hesaplara aktarılacaktır.

Hayvansal bitkisel ve su ürünleri üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi paketlenmesi depolanmasına yönelik projeler desteklenecek. Desteklerin ödenebilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve yapılan yatırımların tamamlanması gerekecek.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller

100 Bin TL Uzman Eller Projesi

  • Hayvansal ürünler (Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
  • Bitkisel ürünler (Kapama meyve bahçesi tesisi, Fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, • Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, Ormancılık projeleri, Orman ürünleri ve tesislerine ait projeler, Odun dışı orman ürünleri projeleri)
  • Su ürünleri (Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve kuluçkahaneleri ve midye ve kara salyangozu entansif üretim)
  • Yöresel tarım (Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim işleme, depolama ve paketlemeye yönelik projeler)
  • Tıbbi ve Aromatik bitki üretimi, ürünlerin işlenmesi depolanması ve paketlenmesi faaliyetlerini de kapsayacak şekilde bu projeler desteklenecektir.

Uzman Eller Projesi Başvuruları

Uzman eller projesi başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığı sitesi üzerinden yapılıyor ve 40 gün boyunca ön başvurular alınıyor. Kesin başvurular ise Tarım Orman Bakanlığı il müdürlüklerine şahsen yapılmaktadır.

UZMAN ELLER PROJESİ BAŞVURU

İlgili projeden yararlanmak isteyenler için başvuru şartları ise; öncelikle T.C vatandaşı olmak ve tarım hayvancılık ormancılık alanlarında eğitim veren meslek Yüksekokul ve Üniversite mezunu olmak öncelikli şartlardır. Vergi mükellefi olmamak, nüfusu 20.000′ den az olan kırsal alan ve  köylerde  yaşamak ve yaşamayı taahhüt etmek projeden yararlanmak için diğer önemli şartlar arasında yer alıyor. Bunun yanında hayvan yetiştiriciliği ve arı yetiştiriciliği projelerine müracaat etmek isteyenlerden de hayvan sayıların ilgili bakanlık tarafından istenilen sayıda olması gerekliliğidir.  Büyük ve küçükbaş hayvancılık ta 15 adet büyükbaş ve 50 adet küçükbaş hayvan sayısından fazla olmaması gereklidir. Arı yetiştiriciliğinde ise 50 adetten fazla kovan sahibi olmama şartı da konmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen diğer hibe desteklerinden yararlanan kişiler bu 100 bin lira uzman eller hibe desteğinden yararlanamaz.

Uzman Eller Projesi Başvurularında İstenen Belgeler

Tarım ve orman bakanlığı sitesi üzerinden ön başvuruyu tamamlayan çiftçilerden kesin başvuruda istenen evraklar ise;

Başvuru dilekçesi ile birlikte kişinin kimlik fotokopisi, projeyle ilgili oluşturulmuş İş planı projesi, Kişiye ait SGK bilgi dökümü, köyde yaşamayı garanti altına alacak olan Taahhütname, ilgili okuldan alacağı mezuniyet belgesi yani diploma veya çıkış belge istenen evraklardı. Bu belgelere sahip olan ve kesin başvuru yapacak olan girişimciler bulundukları ilin Tarım Orman müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bunun yanında hibe sözleşmesi esnasında istenen kırsal alanda hangi bölgede tarım veya hayvancılık yapılacaksa o yere ait ikametgah belgesi yerin mülkiyet veya kira sözleşmesi veya takyidatlı tapu kaydı belgesiyle birlikte Tarım Bakanlığı tarafından uygulama rehberinde belirtilen şekilde teslim edilecektir.

Uzman Eller Projesi başvurularında hangi Üniversite mezunlarının diplomaları geçerli olacak?

Uzman Eller Projesi Başvuruları

Uzman Eller Örnek İş Planı

İŞ PLANI ve ÖRNEK İŞ PLANI dosyasından örnek alabilirsiniz.

Desteklenecek Olan Kırsal Alanlar

Nüfusu 20 binden az olan KIRSAL ALAN lara buradan ulaşabilirsiniz.

Uzman Eller Hibe Sözleşmesi

HİBE SÖZLEŞMESİ için tıklayınız.

Uzman Eller Hibe Desteği Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

Uzman eller projesine kesin başvurusu onaylanan girişimcilere hibe desteği ödemeleri Ziraat bankası tarafından yapılmaktadır. Ziraat Bankası tarafından diplomalı girişimcilere sağlanacak olan hibe desteği ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak olup henüz tarihle ilgili yeni bir açıklama yapılmamıştır. Destek ödemesi yapılacak projeler, desteklenecek olan illerde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulacak proje değerlendirme komisyonu aracılığıyla belirlenecektir.

Köyden kente göçü önlemek için hayata geçirdiğimiz uzman eller projesine Mardin den 97, İzmir ilinden 49, Düzce den 51 ve Amasya’ dan 41 olmak üzere toplamda 238 vatandaşımızdan başvuru alınmaya başlıyor. Uzman eller projesiyle;

  • Hayvancılık, hayvan sağlığı ve veterinerlik,
  • Ziraat ve bitkisel üretim
  • Orman ve orman ürünleri
  • Su ürünleri
  • Gıda olmak üzere  bu projelerde başvurular alındı. Birden fazla alanda girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor.

Hibe desteğinin ödenmesi için mutlaka hayvancılık veya tarımla ilgili hazırlanan iş planı ve projesinin Tarım Bakanlığı tarafından imzalaması ve tamamlanması gerekmektedir.

 Destek almaya hak kazananlara imzalanan sözleşmenin ardından  illerde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulacak “proje değerlendirme komisyonu” aracılığıyla desteğin miktarı belirlenerek ödeme yapılacak. Destek ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği verilmeyecek.

Destek alarak işletme açanların yıl içinde kar-zarar durumu ve faaliyetleri yakından takip edilecek.  Destek ile gerçekleştirilen projelerin hayata geçirilmesinde olumlu etkiler görülürse Uzman eller projesinin önümüzdeki yıllarda 2021-2023 bütün illerde uygulanması planlanıyor.

Sende Yaz