Kırsal Dezavantajlı İllere Yüzde 70-100 Hibe 2023 Desteği

Kırsal Dezavantajlı Kalkınma Projesi Destek Tutarları
DAP, GAP, KOP DOKAP Desteği

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve kalkındırmak amacı ile 2020 ve 2023 yıllarında uygulanacak bir proje ile toplamda altı ilin dezavantajlı bölgelerine belirli oranlarda hibe destekleri sağlanacağı açıklandı. Toplamda 45 ilçe ve 2162 tane köye destek verileceği belirtilirken başlangıçta 30 bin haneye ulaşılacak. 40 yaş altındaki çiftçileri desteklemek ve üretimleri arttırmak adına başlatılan projenin çok büyük faydalar getireceği düşünülüyor. Sağlanacak destek oranları, toplam bütçe ve diğer tüm detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz..

40 Yaşın Altındaki Kişilerin Yatırımları Desteklenecek!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kırsal kalkınmayı desteklemek, üretimi iyileştirmek ve genç çiftçilere istihdam sağlamak adına üretimin pazara taşınmasını sağlamak amacı ile hazırlanmış olan “Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi” adına başlatılan projenin açılış töreninde 2006 senelerinden beri kırsal kalkınma adına yatırımlar için 10.374 projenin faaliyete geçtiğini belirtti. Geçtiğimiz dönemlerde Bakanlık tarafından belirlenmiş olan bütçede 2,7 milyar TL hibe desteği verildi.

Hali hazırda ise 483 bin tane projenin devamlılığını sürdürdüğünü açıkladı.

Kırsal Dezavantajlı Alamlar Kalkınma Projesi

Kırsal Dezavantajlı Alamlar Kalkınma Projesi

Ülkenin çiftçi yaşı ortalamasının 50’nin üzerinde olduğu aşikar. Başlatılan bu projelerin en çok gen çiftçilere yarayacağı biliniyor. Bakanlık tarafından çiftçi yaş ortalamasının 20’li yaşlara çekilmesi düşünülüyor. Bu sebeple tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için eksik görülen ve dezavantajlı grupta yer alan alanları kalkındırmak adına destekler verilecek. Çiftçilerin ülkede büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Pakdemirli köylü vatandaşlar ülkenin ve sosyal yaşamın en değerli noktalarından bir tanesi olduğunu belirtti. Proje kapsamında verilecek olan hibe oranları kırsal alanda yapılacak olan en önemli yatırımlardan bir tanesi olacak. Çiftçi Kredisi Veren 7 Banka ve Şartları isimli içeriğimizi inceleyerek kredi veren bankalara başvuru yapabilirsiniz.

Kırsal Kalkınmaya Konu Olan İller

Bakan’ın yaptığı açıklamalar neticesinde şu an ülkemizde kırsal kalkınma için 980 milyon lira bütçe ayrıldığı belirtildi. Başlatılan projenin ülkenin kırsal kalkınma alanlarını geliştirmek adına proje kapsamına giren illerde yaşayan kişilere tahsis edilecek olan hibeler sayesinde 300 milyar liralık kredi hacminin oluşturulması amaçlanıyor. Proje kapsamına giren illerin ilçelerinde ve köylerine hayvancılık ve tarım alanında faaliyet gösteren vatandaşlara hibe desteği sağlanacaktır. Proje kapsamına giren iller şu şekilde belirlenmiştir;

 • Mersin,
 • Sinop,
 • Kastamonu,
 • Bartın,
 • Adana,
 • Osmaniye

Belirlenmiş olan 6 ilin 45 ilçesinde ve 2 bin 162 köyünde yaşamını devam ettiren vatandaşlara hibe desteği sağlanacaktır. 2019 ve 2023 yıllarında devam edecek olan projenin kırsal kalkınma açısından önemli bir husus olduğu belirtiliyor. Bu illerin dezavantajlı bölgelerine verilecek olan destekler sayesinde tarımsal anlamda üretimin gelişeceğini, hız kazanacağını ve verim elde edileceği amaçlanıyor. Başlangıçta 30 bin haneye ulaşılması bekleniyor. Proje iki aşamadan oluşmaktadır. 2026 yılına kadar olan projenin ikinci aşamasında belirlenen illere;

 • Kahramanmaraş,
 • Çankırı illeri de katılacaktır.

Kırsal Dezavantajlı Kalkınma Projesi Destek Tutarları

Bakanlık tarafından verilen hibe desteğinden yararlanacak olanların birtakım koşulları sağlıyor olmaları gerekiyor. Ancak bu şekilde yapılan başvurular kabul edilmektedir;

 • Projeden faydalanacak olan kişilerin bitkisel üretim ya da hayvansal üretim alanında faaliyet göstermeleri gereklidir. Bu alanlarda faaliyet gösteren kişilere yüzde 70 oranında destek sağlanacaktır.
 • Toros dağlarında hayvancılık alanında faaliyet gösteren göçer kişilere verilecek olan hibe tutarı yüzde 100 oranında belirlenmiştir.
 • 40 yaşın altında olan çiftçilere tahsis edilecek olan hibe oranları %100 oranına kadar çıkabilecektir. 
 • Hayvan pazarları, basınçlı sulama sistemleri, küçük ölçekli sebze ve meyve halleri, hayvan içme suyu yapıları, mera alt yapıları mera ve pazar yolları gibi kamusal alanda kullanılmak üzre gerçekleştirilen yatırımlar için %100 oranında destek sağlanacaktır.
 • Kobiler, Birlik ve kooperatif tarafında ekonomik alt yapı çalışmalarına yüzde 75 oranında hibe desteği verilmektedir.

Verilen destek için belirlenmiş olan tutarlar bu şekildedir. Desteklerden yalnızca gerçek kişiler değil birlikler, tarım alanında faaliyet gösteren işletmeler ve kooperatifler de faydalanabilecektir. Verilen desteklerden faydalanılabilmesi için nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, araziyi teşvik edici belgeler (kira kontratı, tapu vb.) çiftçi kayıt belgesi, gelir belgesi ve arazi bilgilerini belirten belgeler ile birlikte İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapmaları gereklidir.

Sera Kurmak İçin Verilen Hibe ve Krediler hakkında bilgi almak için içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

980 Milyon Lira Bütçe Ayrıldı!

Projeye konu olan illerden yukarıdaki başlığımızda bahsetmiştik. Bu illerin dezavantajlı bölgelerindeki ilçelere ve köylere belirlenen oranlarda hibe desteği verilecektir. Bakanlık tarafından başlatılan pek çok proje gerçekleştirilmiş ve halen devam eden 483 tane proje vardır. Milletin kalkınması ve üretimden verim alınması tamamı ile tarıma bağlıdır. Yani bilindiği üzere bizim de ülkemiz tarım ve hayvancılık alanında oldukça elverişlidir.

 DAP, GAP, KOP, DOKAP 41 İLE YÜZDE 50 HİBE hakkında bilgi almak için içeriğimizi inceleyebilir, destek verilen illeri öğrenebilirsiniz.

Tarımsal alanda yapılan faaliyetlere her yıl pek çok farklı destek sağlanıyor. 2023 yılında da tarım ve hayvancılığı desteklemek için oldukça yüksek tutarlarda bütçeler ayrılmıştır. Dezavantajlı ilçelerin ve köylerin desteklenmesi adına başlatılan proje için ayrılmış olan bütçe ise 980 milyon TL olarak belirlenmiştir. Ayrılmış bütçe yalnızca dezavantajlı olan bölgelerde kırsal kalkınmayı desteklemek amacı ile değil küçük ve orta ölçekli işletmelerin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve üretim alanında kendilerine katkı sağlamaları için destekler sağlanmaktadır.

Tarımsal alanda verilecek olan desteklerin oranları konularına göre çeşitlilik göstermektedir. Örneğin Toros dağlarındaki zorlu coğrafi şartlarda tarım ve hayvancılık ile uğraşan kişilere  %100 oranında destek verilir iken 40 yaş ve altındaki çiftçilerin bitkisel üretim ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kişilere %70 oranında hibe desteği sağlanacaktır. Yani bu kapsamda yukarıda da belirttiğimiz gibi herkese aynı oranda destek verilmeyecektir. Kişilerin yaptığı faaliyetler bu konuda önem arz etmektedir.

Hazırlanan Projenin Detayları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarım alanında çiftçi vatandaşların yaş ortalamasını aşağıya çekmek amacı ile çeşitli projeler yapılarak destekler sağlandığını ve projeleri geliştirerek yeni projelere imza atacaklarını belirtti. Kırsal dezavantajlı illere destek vermek adına başlatılan proje de bunlardan bir tanesi diyebiliriz. Proje kapsamında 45 ilçe ve 2 bin 162 köy destekten yararlanabilecektir. Üreticiler, yetiştiriciler, kooperatifler ve birlikler bankalar ve finans kuruluşlarının talep ettiği yüksek teminatlar sebebiyle kredi kullanamamaktadır. Kırsal dezavantajlı illere verilecek olan hibe desteği Kredi Garanti Fonu işbirliği içerisinde verilecektir. Bu sayede de desteğe başvuru yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler kredi kullanabilecektir.

Kredi Garanti Fonu ile daha önceden de çalışmalar yapılmıştır. Şu an başlatılmış olan proje ile Kredi Garanti Fonu ile yapılan 11. projeye imza atılmıştır. Proje kapsamında 30 bin haneye ulaşılması bekleniyor. Projenin sona ermesinin ve tamamlanmasının ardından verilecek olan hibe tutarının 98 milyon euroya ulaşacağı söyleniyor. Tarım ve hayvancılık alanında zor şartlar altında faaliyet yapmaya çalışan ve geçimlerini kötü koşullarda gerçekleştiren çiftçilere büyük bir destek olacak bu hibe gençlerin de önünü açacaktır.

Başlatılan bu proje ile çiftçilerin yaş ortalaması aşağıya çekilecektir. 40 yaşının altında bulunan çiftçilere hibe desteği sağlanacak olup kadınlar bu hususta daha avantajlı olacaktır. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteriyorlar ise %70 ile %100 oranında destek alabileceklerdir. Destek tutarının %70 oranında mı yoksa %100 oranında mı olacağına Bakanlık tarafından karar verilecektir.

Osmaniye, Adana, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Mersin illerinde ikamet ediyor iseniz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilecek olan bu hibe desteğinden faydalanabilirsiniz.

Sende Yaz