Devletten Öğrencilere Para Yardımı

Devletten Öğrencilere Para Yardımı
Devletten Öğrencilere Para Yardımı

Ülkemizde son dönemlerde yaşanılan ekonomik dalgalanmalar sonucunda ve döviz kurlarının artış göstermesi sebebi ile hayat şartları zorlaşmış ve maddi sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Hal böyle olunca da aile ekonomileri de bu durumdan olumsuz yönde etkilenmeye başlamıştır. Ülkemizde yaşayan bir çok vatandaşımız tek maaş ile ve asgari ücret ile hayatını idam ettirebilmekte ve ailesini geçindirmeye çalışmaktadır. Çok zor şartlar altında olan ve maddi açıdan sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarını okutması da bir o kadar zorlaşmıştır. Hal böyle olunca da bir çok aile maddi desteğe ihtiyaç duymaktadır. Maddi açıdan destek bulamayan ve maddi yetersizliklerden dolayı bir çok aile de çocuklarının eğitim hayatlarına son vermektedir. Tüm bu durumların önüne geçmek için devletten öğrencilere para yardımı verilmektedir.

2023 yılı içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının düzenlemiş olduğu projeler sayesinde okula giden ve maddi yetersizlik yaşayan öğrencilerimiz için sosyal ve ekonomik destek yardımları verilmektedir.

2023 Yılında Devletten Öğrencilere Destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir proje neticesinde maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına eğitim hayatlarını sürdürmeleri için devlet destek vermektedir. Bakanlık tarafından hazırlanmış olan bu uygulama sosyal ekonomik destek adı altında yürütülecektir. Bakanlık tarafından düzenlenmeye aşınmış olan ve bakanlığın yetkilileri tarafından incelemeye alınan bu projeye başvuruda bulunacak olan ailelerin maddi açıdan sıkıntı yaşıyor olması yani yoksul ailelerin çocuklarını eğitim alanında desteklemek adına oluşturulmuş olan bir uygulamadır. Bu projeden yararlanacak olan öğrenciler anaokulu, ilk okul, orta okul, lise ve üniversite de eğitim alan öğrenci olarak değerlendirmeye alınacak ve bu duruma göre yardım bedeli belirlenecektir. Ayrıca öğrencinin ailesinin maddi durumu düzelene kadar bu yardım desteği devam edecektir. Ailenin maddi yetersizlik sorunu çözülmüş olduğunda ise verilen bu destek kesilecektir.

Öğrencilere verilen maddi destekler

Öğrencilere verilen maddi desteklerden yararlanabilirsiniz.

Öğrenciler Devlet Yardımlarından Nasıl Yararlanacaklardır?

Maddi yetersizlikler sonucunda çocuğunu okutmakta zorlanan ve eğitim hayatlarını sonlandırma noktasına gelen aileler için devlet destek vererek çocukların eğitim hayatlarının önü açmakta ve gelecekte ülkemiz için ışık olacak çocuklarımızın gözlerindeki ışıkları söndürmemek açısından maddi destekler verilmektedir. Bu desteklerden yararlanmak için ise; Maddi açıdan zorluk yaşayan öğrencinin velisi bir dilekçe yazacak ve bu dilekçe ile birlikte Aile ve sosyal politikalar müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır. Sosyal hizmet müdürlüğüne yapılan başvurular değerlendirmeye alınır ve yetkililer tarafından ailenin maddi durumu inceleme altına alınır. Yapılan bu inceleme sonucunda oluşturuluş olan rapor da ailenin maddi durumunun sıkıntılı olduğu belirtilirse ve ailenin ekonomik desteğe ihtiyacının olduğu belirlenirse kayıt açılır ve öğrenci ailesinin yanında tutularak maddi destekten yararlanması sağlanır. Tüm bunların yanı sıra öğrenci derslerinde başarılı ise devletin düzenlemiş olduğu bursluk sınavlarına katılmaları sağlanır ve başarılı olmuş oldukları taktirde ise bursluk sınavlarına başvuru yapabilirler. Ayrıca tüm bunların yanı sıra kaymakamlığın verdiği burslardan yararlanabilirsiniz.

Öğrenciler devlet yardımlarından nasıl yararlanır?

Öğrenciler devlet yardımlarından nasıl yararlanır?

Öğrenciler İçin Verilen Yardım Ne kadardır?

Ülkemizde düzenlenmiş olan çok sayıda proje bulunmaktadır. Bu projeler halkın yararına olduğu gibi aynı zamanda öğrenciler için de çok değerli olmaktadır. Devlet tarafından yardım alacak olan öğrencilerin ihtiyaç giderleri belirlenecek ve her öğrencinin masrafına göre değerlendirme yapılacaktır. Okul öncesi için devlet tarafından verilen destek 456 Türk Lirası olarak belirlenmektedir. İlk öğretimde okuyan çocukların alacakları devlet desteği ise 684 Türk Lirası olarak değerlendirmeye alınmıştır. Orta öğretimde eğitim gören öğrenciler için verilen devlet desteği 730 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca yüksek öğretimde eğitim alacak olan öğrencilere verilen maddi destek ise 821 lira olarak belirlenmiştir.

Öğrenciler İçin Verilen Yardım Ne kadardır?

Öğrenciler İçin Verilen Yardım Ne kadardır?

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan öğrencilere destek projesinden kimler yararlanacaktır. Bu destekten yararlanacak olanların listesi aşağıda maddeler halinde yer alacaktır.

 • Bakanlık komisyonunca eğitim giderlerini karşılayamayacak kadar maddi durumu kötü olan öğrenciler
 • Korunma kararı için başvuruda bulunmuş olan fakat ailesi ile yaşaması uygun görülmüş olan öğrencilere bu yardım verilecektir.
 • Olağan üstü bir durum ile karşı karşıya kalmış olan afet, hastalık, kaza sonucu geçimini sağlayamayan kimselerin çocuklarına
 • Üniversite öğrencisi olan ve devlet yurtlarında kalan öğrenciler bu yardımlardan yararlanacaklardır.
 • Yetiştirme yurdunda büyümüş olan ve yaşından dolayı yurttan ayrılmak zorunda kalan ve aynı zamanda yüksek öğrenim yapan öğrenciler

Devlet Yardımı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin nüfus cüzdan fotokopisi
 • Meslek kuruluşlarına başvuru belgesi
 • Gelir Belgesi
 • Okuduğu eğitim kurumundan alınmış olan öğrenci belgesi
 • Sağlık kuruluşlarından alınmış olan ve onaylanmış olan sağlık belgesi
 • İkametgah
 • İş-kur kayıt belgesi
 • Ev kira ise kira sözleşmesi
 • Ailenin kaç kişi olduğunu gösteren ve nüfus müdürlüklerinden alınmış olan belge
 • Sosyal Hizmet müdürlüklerinden alınmış olan ve ihtiyaç sahibi olduğunuzu gösteren belge
Gerekli evraklar

Devlet yardımlarından yararlanmak için bazı evrakların tamamlanmış olması gereklidir.

Devlet tarafından sağlanan bu desteklerden yararlanacak olan öğrencilerimize verilen maddi destekler düzenli maaş değildir. Aile fertlerinin durumu düzelmiş olduğunda maaş ödemesi kesilecektir. Ayrıca daha önceki yıllarda bu yardımlardan faydalanmış olan kişiler tekrardan başvuru yapamazlar. Tüm bunların yanı sıra sosyal hizmet yetkilileri yardımdan yararlanacak olan aileleri her 6 ayda bir denetlemeye tabi tutar. Ve denetleme sonucunda rapor tutulur rapor sonucunda ailenin maddi durumunun iyileşmiş olduğu belirtilmiş ise verilen destek yardımı sonlandırılır. Öğrenciler için verilen bu yardımlardan hiç bir şekilde devir, haciz işleminde kullanılamaz ve öğrenci eğitimi için verilmiş olduğundan dolayı asla kesintiye uğratılamaz. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi bu destekten yararlanacak olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Ayrıca devleti yanıltıcı ve haksız beyanda bulunmuş olan ailelerden yardım alanlar cezaya tabi tutulur ve bu ceza doğrultusunda almış oldukları destekleri geri ödemek zorunda kalırlar. Ve bir daha asla hiç bir devlet desteklerinden yararlanamazlar. Tüm bunların yanı sıra yetkiler de taraf tutan olursa görevden alınacaklardır.

Sende Yaz

1 Kişi Yazdı