Belediye Bursları 2023 Şartları Nelerdir?

Belediye Bursları 2022 Şartları Nelerdir?
Belediye Bursları 2022 Şartları Nelerdir?

Her yıl bir çok kurum ve kuruluş öğrencilerin daha rahat bir şekilde eğitim görebilmeleri adına burs imkanı sağlamaktadır. 2023 eğitim öğretim yılı içerisinde ise yerel yönetimler, dernekler, vakıflar, sivil toplum örgütleri öğrencilere burs vereceklerdir. Vakıf ve kuruluşların öğrenciler için vermiş oldukları burs miktarları 150 Türk Lirası ile 2.000 Türk Lirası civarında değişiklik göstermektedir. Vakıf ve kuruluşların yanı sıra belediyeler, kaymakamlıklar ve devlet tarafından da burs imkanı sağlanmaktadır. Tüm bu kurumların burs başvuruları eğitim görmüş olduğunuz yılın Eylül ayında başlayıp Ekim ayı içerisinde son bulmaktadır. Büyükşehirlerde eğitim gören öğrencilerin burs alma imkanları yüksek oranda görülmüş olsa da başvuru yoğunluğundan dolayı bir çok öğrenci bu haklardan yararlanamamaktadır. Bu sebeple de küçük il ve ilçelerde eğitim gören öğrencilerin şansları daha yüksek olmaktadır.

Belediye Bursu Nedir?

Belediye bursları muhtaç olan ailelerin veya ihtiyaç sahibi olan öğrenciler için yapmış oldukları nakdi yardımlar olarak da adlandırılabilir. Fakat bir çok öğrenci veya yetişkin belediyelerin yüksek öğrenim öğrencilerine burs verme olanağının olmadığını düşünmektedir. Bunun sebebine bakmış olduğumuz da ise, Anayasamızın 5102 sayılı maddesi kapsamında geçerli olan kanunun yanlış anlaşılması ile alakalı olduğu gözlemlenmektedir. Kanunda geçerli olan bu maddede ise şu cümleler geçerliydi ” kamu kurum, kuruluş ve iştiraklerin belediyeler hariç olacak şekilde yüksek öğrenim öğrencilerine burs vermesi mümkündür. ” Fakat burada geçerli olan belediyeler hariç kısmı kaldırılarak bu maddenin düzeltilmesi sonucunda belediyelerinde öğrenciler için burs verme olanakları sağlanmıştır.

Yani Belediyeler tarafından da öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Belediyeler yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve maddi yardımlarda bulunmuş olduğunda kaç öğrenci için ne kadar süre dahilinde ve kaç liralık yardımda bulunmuş olduğunu üç aylık periyotlar içerisinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar kurumuna bildirmek zorundadırlar. Tüm bunların yanı sıra belediyeler ilk okul, orta okul ve lise öğrencilerine de burs imkanı sağlamaktadırlar.

Bu öğrencilere sağlamış oldukları burs tutarlarını veya süresini hiç bir kuruma bildirme zorunlulukları yoktur.

2023 Eğitim Öğretim Yılı İçinde Burs İmkanlarından Yararlanmanın Şartları Nelerdir?

2023 yılı içerisinde belediye burslarından yararlanacak olan öğrencilerin belirli şartlara uyum sağlıyor olmaları gerekecektir. Bu şartlar aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmak
 • Herhangi başka bir kurumdan veya başka bir yerden burs alıyor olmamak
 • Kazanç getiren herhangi bir iş yerinde çalışıyor olmamak
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacınız olması gerekmektedir.
 • Sicili temiz olmak ve aynı zamanda karakteri ve milli duygularının da temiz olması gerekmektedir
 • Ara sınıflarda okuyan öğrenciler burs başvurusunda bulunmuş olduklarında not ortalaması önem taşımaktadır. 4 üzerinden belirlenmiş olan ortalamanın toplamda en az 2,5 olması gerekirken Üst sınıfa geçmiş olması gerekmektedir.
Belediye Bursundan Yararlanamayanlar

Belediye Bursundan Yararlanamayanlar

Belediye Bursundan Kimler Yararlanamaz

Belediye bursundan yararlanmak için gerekli olan şartları yukarıdaki yazımızda belirtmiştik bu şartlara uyum sağlamayan öğrencilerin hiç birisi burs imkanından yararlanamazken aşağıda belirteceğimiz maddelere uyum sağlayan öğrenciler de burs imkanlarından yararlanamayacaklardır.

 • 25 Yaşından büyük olan öğrenciler,
 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Aynı aileden herhangi bir kardeşin TEV bursundan halen yararlanıyor olması durumunda belediye bursundan yararlanamazsınız.
 • Açık öğretim öğrencileri,
 • Uzaktan eğitim gören öğrenciler,
 • Ücretli değişim programında bulunanlar

TEV bursları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Burs Başvurularında Kimlere Öncelik Tanınacak

 • Kız çocukları,
 • Anne ve babası hayatta olmayan veya her iki ebeveynin de hayatını kaybetmiş olması,
 • Burs başvurusunda bulunan öğrencinin ailesinin parçalanmış olması,
 • Ailenin kırsal kesimde ikamet ediyor olması durumunda ve öğrencinin İstanbul’da bulunan herhangi bir üniversiteyi kazanmış olması,
 • Okuyan kardeş sayısının fazla  olması,
 • Öğrencinin herhangi bir konuda özel bir yeteneğinin bulunuyor olması öncelik tanınması için gerekliliklerdir.

Belediye Burslarının Tutarı Ne Kadar?

Belediyeler bütçelerinin ne kadarını sosyal yardımlar için ayıracaklarını ve ayırmış oldukları bu sosyal yardım bütçelerini ne şekilde dağıtacaklarını kendileri belirlerler. Yani her belediyenin yıllık sosyal yardım için ayırmış olduğu bütçe değişiklik göstermektedir. Bu sebeple de belediyeler öğrencilere şu meblağ da destek oluyor demek doğru olmayacaktır. Büyük şehirlerde okuyan öğrenciler bu konuda biraz daha şanslı olabilirler çünkü büyük şehir belediyelerinin bütçeleri küçük il ve ilçe belediyelerine göre daha fazla olduğundan dolayı yardım ve burs için ayırmış oldukları tutarlarda diğer yerlere nazaran daha yüksek olacaktır.

Fakat geçmiş olduğumuz yılları gözden geçirmiş olduğumuzda istatiksel olarak bir cevap vermek gerekirse eğer belediyeler öğrenciler için 100 Türk Lirası ile 400 Türk Lirası arasında burs imkanı sağlamaktadır.

Sende Yaz

1 Kişi Yazdı