Anasayfa / Hayvan Kredisi / Alabalık Üretimine Devlet Desteği
alabalık-tesisi
Alabalık Üretimine Devlet Desteği

Alabalık Üretimine Devlet Desteği

Su ürünleri yetiştiriciliği dahilinde alabalık kuluçkahanelerinde damızlık alabalık üretimine destek verilmesi konulu tebliğ 28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. Bu tebliğ yapılacak olan Tarımsal destekleme ödemelerine ait karar dahilinde yumurta veya yavru üreten ve hastalıkların olmadığı kuluçkahanelerde,  alabalık üretimi yapılması için verilecek desteklerin anlatımını sağlamaktadır. Herhangi bir kamu kurumunun tebliğ dahilinde bu desteklemeden yararlanması mümkün olmayacaktır.

Alabalık ve Türk somonu Yetiştiriciliğine 85 milyon TL Destek Ödemeleri Başladı

Özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliği başta olmak üzere; toplamda 85 milyon liralık su ürünleri üretim destek ödemelerini bugün yapıyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun.

Alabalık ve Türk somonu Yetiştiriciliğine 85 milyon TL Destek Ödemeleri Başladı

Bakan Pakdemirli, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri sektörünü yaptıkları yeni düzenlemelerle her yıl desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Pakdemirli bu kapsamda, özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliği başta olmak üzere toplamda 85 milyon liralık üretim desteğini bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.

Alabalık-Türk-Somunu-Yetiştirciliğine-Destek

 

Destekten Faydalanabilmek İçin Aranan Şartlar

 • Hastalıktan Ari Kuluçkahane Damızlık Alabalık Desteği 10.000 adet’e kadar (10.000 adet dahil); 60,00 TL olarak yapılmaktadır.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyenlerin izlemeleri gereken prosedür için tıklayınız.

Destekleme yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aranan bazı şartlara sahip olunması gerekmektedir. Bu şartlar;

 • Kuluçkahane belgesine sahip olmak
 • Kuluçkahanelerde alınacak olan Biyogüvenlik önlemleri için aranan şartları taşımak
 • Hastalıkların önlenmesini sağlayacak tesise sahip olmak
 • Kuluçkahanedeki girişi ve çıkışı yapılan suyun arıtılması amacı ile kapalı devre sistemi dahilinde üretim yapmak
 • Ulusal Referans Laboratuvarı tarafından verilen sağlık raporuna sahip olmak
 • Viral hemorajik septisemi ve IHN virüsleri olmadığının yapılan araştırma sonrasında anlaşılması
 • Alabalık konusunda bir marka haline gelmek gibi şartlara haiz olmak gerekmektedir.
 • Hastalıktan ari kuluçkahanelerde alabalık anaçları  için adet başına  destekleme ödemesi yapılır.  Hastalıktan ari kuluçkahanenin  desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, Kararda belirtilen 10.000 adet damızlık anaç ile sınırlıdır.
Hastalıktan Ari Alabalık Desteği

Destekleme süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre alabalıkların yumurta vermesi ile başlar. Tane tutarında ödeme yapılır. Destekleme ödemesinden faydalanabilmek için yıllık 5 bin tane damızlık anaç alabalığa sahip olmak gerekir. 2 bin 500 tanesine birim fiyatının tamamı ödenirken 2501- 5000 adet olarak kalan kısım için yarı fiyatı ödenir. Projede belirlenen tutar aşılmayacak şekilde kapasiteye uygun olarak üretim yapılmaktadır. Kuluçkahane işletmesinin bulunduğu il müdürlüğü tarafından başvurular kabul edilecektir. Destekleme süresi içinde işletmenin herhangi bir şahsa devri ya da satışı yapılamayacaktır.

Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler, en geç 25/12/2020 tarihine kadar,  işletmesinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmek ve istenen belgeleri teslim etmek zorundadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su ürünleri devlet destekleri
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su ürünleri devlet destekleri

Bahsi Geçen Biyogüvenlik Önlemleri

Destekleme ödemelerinden faydalanabilmek için bakanlıkça belirlenen önlemleri yerine getirmek gerekmektedir. Bu önlemler;

 • Bina girişinin temiz olması
 • Nakil araçlarının tekerlerinin temizliği
 • Ekipmanların temizliği için dezenfektasyon ünitesi
 • Ekipmanlar için ayrı bir depo ya da malzeme odasının tahsis edilmesi
 • Yem depolarının hijyenik olması
 • Personellerin ve denetçilerin hijyen kurallarına uygun olarak işletmede gezmesi
 • Personel sayısını karşılayabilecek lavabo ve duş ünitelerinin bulunması
 • Kıyafetlerin temiz olması
  alabalık
  Destekleme ödemelerini alabilmek için bazı şartlara sahip olmak gerekir.
 • Oda ve koridorların su geçirmez malzemelerle yapılması
 • Duvarların, tavan ve kapıların kolayca temizlenebilir olması
 • Damızlık ve yavru nakillerinde kullanılacak araçların temiz olması
 • Havuzların kolay temizlenebilir olması
 • Çöpler ve atıkların su geçirmez ekipmanlarda muhafaza edilmesi
 • Atıkların çevreyi kirletmeyecek şekilde ortadan kaldırılması
 • Yumurtaların dezenfekte edilmiş kaplara yerleştirilmesi
 • Kuluçka dolaplarının tek tek temizlenmesi
 • Bakanlık tarafından ruhsat verilmiş temizlik malzemelerinin kullanılması
 • Farklı cins balıkların bulundurulmaması gibi önlemler alınmalıdır.
alabalık2
5 bin adet alabalık için 2 bin 500 tanesine birim fiyatı kadar, kalan 2 bin 500 tanesine ise birim fiyatının yarısı ödenir.

Müracaat İçin İstenen Belgeler

İstenen belgelerin 1 Aralık tarihine kadar kuluçka işleri ile ilgilenen il müdürlüğüne teslim edilmesi sureti ile başvuru yapılması gerekmektedir.

 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen kuluçkahane belgesinin fotokopisi
 • Hastalıktan Ari Damızlık Alabalık Desteği Müracaat dilekçesi; Herhangi bir hastalık olmadığını kanıtlayan kişilere verilecek olan destekten faydalanmak için dolu bir vaziyette başvuru dilekçesi
 • Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi; Su ürünleri ile ilgili kooperatif ya da üretici birliğe üye olduğunuzu gösterir belge (Herhangi bir birliğe üye değilseniz bu belge zorunluluk arz etmemektedir.)
 • Balıkların menşei belgesi
 • Tesisin dezenfekte olduğunu gösteren belge
 • Balıkların sağlıklı olduğunu gösterir veteriner sağlık raporu (İl müdürlüğünden temin edilecektir.)
 • Teknik sorumlu müdür tarafından onaylı belge
 • 3 yıl boyunca hastalıklardan uzak bir şekilde üretim yapılacağına dair imzalanacak olan taahhütname ( Tıklayarak indirebilirsiniz.) belgelerinin hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Sonrası İl Müdürlüklerinin Yürüteceği İşlemler

Yukarıda yazılı olan belgelerle müracaat edilmesi durumunda belgelerdeki bilgilerin doğruluğu kontrol edilecek. Müracaat tarihinden itibaren kuluçkahanede 5 gün sürecek bir inceleme ve araştırma yapılacak. Bu incelemede biyogüvenlik önemlerine haiz olunup olunmadığı kontrol edilecek. Şartların yerine getirilmediğinin anlaşılması durumunda başvuran kişilere ek süre verilmiş ve şartların belirlenen tarihine kadar sağlanması istenmiştir.

Şartları taşıdığı anlaşılan işletmelerden ve müracaatı uygun bulunan işletmelerden, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, il müdürlüğünce damızlık balıklardan ovaryum sıvısı ve/veya sperma örnekleri alınarak, Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) analizinin yapılması için Ulusal Referans Laboratuvarına gönderilir

alabalık3
Raporların olumlu çıkması dahilinde icmal hazırlanır ve liste asılır. Fakat olumsuz bir durum ile karşı karşıya kalınırsa şartları tamamlamanız için size ek süre verilecektir.

Alabalık tesis tutanağı il müdürlüğünce hazırlanarak, alabalıklar marka numaraları dikkate alınarak Su Ürünleri Kayıt Sistemine kaydedilir.

Şayet laboratuvardan gelecek olan sonuç negatif olursa işletmenin takip altına alınması istenir. Bu istek Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilir. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü de bu konuda haberdar edilir. Tarım kredi Kooperatifinin verdiği hayvan kredisini almak için tıklayınız.

Herhangi bir hastalık bulunmadığı tespit edilen işletmeler İl müdürlükleri tarafından belirlenerek destekleme ödemesi olmaya hak kazanacaklardır. İl Müdürlüğünce Su Ürünleri Kayıt Sistemine kaydedilecek olan bilgiler neticesinde icmal oluşturulacak. İcmalın onayının ardından 5 iş günü içerisinde il müdürlüğü sonuçları ilan edecek. Şayet askısı süresinde hiçbir itiraz yapılmazsa listenin son hali kesinleşmiş olacak. Kesinleşen icmal Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. (Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme başlığı altında yapılan kesintilerden sonra kalan tutar alabalık üreticisine ödenir. Yetiştirici kuruluşlara üyelik şartı aranmayan kişilerden ise hiçbir surette kesinti yapılmaz. ) Kurula hizmet bedeli olarak %2 tutarında ödeme yapılır. Bu hizmet bedelinin yüzde 20′ si oranında Çiftçi güçlendirme ismi altında ödeme yapılır. İşletmede eksiklik tespit edilmesi halinde, desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticile r 31/12/2020 tarihine kadar eksikliklerini tamamlamak zorundadır.

Müracaat dilekçesini İcmal 1 İcmal 3, taahhütname,  Biyogüvenlik önlemleri, tespit  tutanağı ekleri görmek için tıklayınız. Word formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Desteği Haketmediğinizin Sonradan Anlaşılması Durumu

Yapılan tespitler sonrası bu ödemeden faydalanmaya hakkı olmayanların ve haksız kazanç elde edilenlerin hakkında cezai işlemler uygulanır. Yapılan ödeme hesaplanacak faiz oranı da eklenerek tarafınıza yüklenir. Ödemenin iade edilmemesi durumunda bu şahıslar Bakanlık tarafından yapılacak olan destekleme ödemelerinin hiçbirinden faydalandırılmazlar. Ödeme yapılmaya başlandıktan sonra herhangi bir hastalık tespitinin yapılması halinde ödemeler durdurulur ve aranan şartların yeniden oluşturulması için tesis sahibine ek süre verilir.

Belgelerin sizden istendiği taktirde sunulması için ödemelerin devam edeceği 5 yıl boyunca belgeleri muhafaza etmeniz gerekmektedir. Bu destek bir kamu kaynağı olduğu için haciz ve icra gibi işlemlere tabi tutulmaz. 2022 yılı için ayrılan ödenekten ödeme yapılacaktır. Ödemeler Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır.

Sizde Bakanlık tarafından verilen bu destekleme ödemelerinden faydalanabilirsiniz. Gerekli belgeleri hazırlamanız durumunda tesisinizde görevliler tarafından yapılacak inceleme sonrası şayet hiçbir hastalık bulunmadıysa ve tesisinizin dezenfekte olduğuna karar verilirse destekleme ödemesi almaya başlayacaksınız.


Hakkında Esnaf Kefalet

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde uzun yıllar çalıştım ve emekli oldum. Gönüllü olarak tüm esnaf meslektaşlarıma başvuru için yapmaları gerekenleri anlatmaktayım.

Bir yorum

 1. Devlet destekleri verilmeye devam ediyor.

Average
5 Based On 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.