Anasayfa / Hayvan Kredisi / Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faizleri Hesaplama ve Şartları
Ziraat Bankası 2022 Hayvan Kredisi Faizleri ve Şartları

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faizleri Hesaplama ve Şartları

Her yıl olduğu gibi bu yılda Ziraat Bankası çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin karar 3 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı karar olarak Resmi Gazete‘de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girdi. Kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütmektedir. Resmi gazete yayınlanan bu karar 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2022 arasında geçerli olmaktadır.

Geçtiğimiz yıla kıyasla hayvansal üretim konularında yetiştiricilere kullandırılmış olan kredinin üst limitleri bu yıl artmış durumdadır. Yüzde 25 faiz indirim oranlarından yüzde 100’e kadar sunulan faiz indirimleri ile hayvancılık sektöründe canlanma gözlemlenecektir. Sunulan işletme ve yatırım dönemleri kredi faiz indirimleriyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin sunduğu finansman destekleriyle hayvancılık yapan yetiştiriciler düşük faizli kredi imkanı ile hayvancılık sektörüne adım atabilir ve ya hayvancılık sektöründe istedikleri konuma gelebilirler.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli işletme ve yatırım dönemleri için krediye başvuracak olan yetiştiricilerin başvuruları 31 Aralık 2022 tarihine kadar alınmaya devam etmektedir. Konularına göre değişen faiz indirimlerine ilave olarak yetiştiricilere özellikli kriterler verilmiş ve bu kriterlere uyum taşıyan kişilere en yüksek yüzde 100 faiz indirimi sunulacak. Böylelikle yetiştirici sektörüne göre sıfır faizli kredi esnafkefalet.net kullanabilecektir. Resmi gazetenin yayınlanmasının bir süre sonra Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararın uygulama esasları olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25 Mart 2020 tarihinde tebliğ yayınladı. Tebliğde şartlar ve özellikli kriterler yer almaktadır.

Buna göre Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin karar ve uygulama esasları tebliği hakkında detaylı bilgi ve kredi faiz oranlarıyla kredi şartları..

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri belirli şartları sağlanmasının ardından yetiştiricilere düşük faizli oranlı ve hatta sıfır faizli hayvancılık kredi kullandıracaktır. Kullandırılacak olan toplam 9 sektörde her birinin kredi limitleri birinden farklılık göstermektedir. Kredi limitlerine ek olarak işletme kredisi ve yatırım kredisi faiz oranları da değişmektedir. Yetiştiriciler özellikli kriterler ile sağlanacak olan indirimler sayesinde yüzde 100 faiz indirimli / sıfır faizli kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararda yer alan hayvansal üretim konuları;

 1. Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği
 2. Damızlık Düve Yetiştiriciliği
 3. Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
 4. Küçükbaş Yetiştiricilik
 5. Kanatlı Sektörü
 6. Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği
 7. Arıcılık Sektörü
 8. Su Ürünleri Sektörü
 9. Geleneksel (Yaygın) Hayvansal Üretim

Sıfır Faizli Hayvan Kredisi için Özellikli Kriterler

Her hayvan konusu için işletme ve yatırım dönemleri için ayrı ayrı verilmiş olan özellikli kriterler karşılanabildiği takdirde kredide ilave indirim imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılacak olan hayvan kredisi özellikli indirim kriterleri ise;

 • Öncelikli bölge yatırımı
 • Atıl işletme alımı
 • Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı
 • Kendi yemini üretme/mera kullanımı
 • Sözleşmeli Üretim
 • Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı
 • Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
 • Su Ürünleri Yetiştirme
 • Genç çiftçi
 • Kadın girişimci

Hayvan Kredileri Özellikli Kriterleri

Öncelikli Bölge Yatırımı

Yetiştiriciye sağlanacak olan düşük faizli yatırım ve işletme dönemi kredileri konularına ek olarak yüzde 10 faiz indirimi sağlayacaktır. Öncelikli il kriterinden yararlanabilmek için karar kapsamında belirlenen ilgili üretim konularında ilişkin belirli illerde hayvancılık sektörüne faaliyetler gösterilecektir. Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, damızlık düve yetiştiriciliği ve küçükbaş hayvancılık konularında yetiştiricilere öncelikli bölge yatırımı özellikli kriteri sağlanmaktadır.

Atıl İşletme Alımı

Çiftçinin Ziraat Bankası tarafından gerçekleştireceği düşük faizli kredi kullanımına ek olarak indirim oranı sağlayacak. Atıl işletmenin tespit değerlemesi ise çiftçinin en son hayvan alım faaliyetinin HBS (Hayvan Kayıt Sistemi) üzerinden oluşturulmuş tarihe bakılarak uygulanmaktadır.

Yurt İçinde Doğan Hayvan Alımı Veya Kullanımı

Yetiştiricinin kullanacak olduğu kredi kullanımına ilişkin ilgili üretim konusunda işletmesinde bulunan hayvanların veya alımını gerçekleştirecek yeni hayvanları için yurt içinde doğum yapmış olma şartı aranmaktadır. Yurt içinde doğum yapma şartından elde edilecek ekstra faiz indiriminin tespiti için HBS Hayvan Bilgi Sistemi kaydında yer alan bilgilere bakılarak öğrenilir.

Kendi Yemini Üretme veya Mera Kullanımı

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yetiştiricinin kullanımını gerçekleştireceği krediye sağlanacak olan ilave indirim oranlarından yararlanabilmek için faaliyet gösterdiği işletmesinde gerekli şartlar aranmaktadır. İşletmesindeki hayvanların için hayvan başına en az bir dekar yem bitkisi ekimi bulunması gerekirken küçükbaş hayvancılık işletmelerinde ise her on hayvan için geçerli hayvan başına bir dekar yem bitkisi ekimi olarak belirlenmiştir. Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması, mera kullanan üreticilerinde ilgili konuyu il/ilçe müdürlükleri veya ikametlerin de bulunan köy muhtarlıklarından alacakları evraklar ile kanıtlamaları gerekmektedir.

Organik Tarım / İyi Tarım Uygulamaları

Ziraat Bankası düşük faizli kredi kullanımına ilişkin hayvancılık üretim konularına sağlanacak ekstra özellikli kriterlerden biri olan organik tarım/ iyi tarım uygulamalarında organik tarımsal ürün üretmesi ile elde edeceği indirim oranına ilişkin OTBİS Organik Tarım Bilgi Sistemi’de kayıtlı olması gerekir. OTBİS’ten organik iyi tarım uygulamalarına ilişkin alınan belge kredi kullanımının sağlanacağı Bankaya veya Tarım Kredi Kooperatiflerine bildirilmelidir. Ayrıca yetiştiriciler geçiş sürecininde bildiren belgenin yanında üretim dönemi sonu belgesini de bildirmeleridir.

Sözleşmeli Üretim

Sözleşmeli üretimde bulunan veya bulunacak ilgili üretim konularından yararlanacağı indirim oranı üzerine çiftçinin dikkat etmesi gereken nokta ise sözleşmeli üretim gereği üretimi yapan veya üretimi yaptıran arasında gerçekleşen sözleşme kapsamında uygulanacak olan faiz indirimine yönelik hem üretici hemde üretimi yaptıran aynı kredi kullanımından yararlanmayacak olmasıdır. Sözleşmeli üretimde üretimi yaptıran veya yapan kişiler için aynı krediden yararlanmanın söz konusu olmadığı mevzuatta belirtilmiştir.

Genç Çiftçi/ Girişimci

Genç çiftçi girişimci, 40 yaş ve altı yetiştiricilere yönelik uygulanacak olan faiz indirimi kredinin kullanıldığı tarihte 40 yaşını aşmamış yani 41 yaşından gün almamış olma şartı sağlandığı takdirde (gerçek kişilerde) faiz indirimi sağlanmaktadır. Tüzel kişilerde ise durum farklıdır. İşletmenin ortaklarının en az yüzde 51 hisseye sahip olanlarının 40 yaş ve altı şartı sağlaması ve bunun yanına kredi kullanım vadesi süresince ortaklıklarının devam etmesi gerektiği şartı aranır.

Kadın Çiftçi/ Girişimci

Üreticiye sağlanan kredi kullanımına ilişkin belirlenen üretim konularının hepsinde yer alan kadın çiftçi girişimci özellikli kriteri faiz indirim imkanından yararlanmak için kredi kullanımını gerçekleştiren çiftçinin kadın olması ve işletme faaliyetlerinde gerçek kişi olarak kendisinin bulunması şartı aranıyor. Tüzel kişilerde ise bu koşullara ilave olarak işletmeni ortaklarının asgari yüzde 51 hisseye sahip olanlarının kadın olması gerekmektedir. Aynı zamanda gerçek kişilerde geçerli olan işletmede kendinin bulunması şartının yanında kredi kullanımının vadesi boyunca ortaklıklarının devam etmesi gerekmektedir.

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği kredisinin kullandıracağı en üst kredi limit 25.000 TL’dir. Yatırım dönemi yüzde 50 faiz indirimi ve işletme dönemi için de yüzde 50 faiz indirimi ile sığır kredisi yetiştiriciye kullandırılacaktır. Özellikli kriterlerin şartları sağlandığı takdirde uygulanabilecek en yüksek indirim oranı yüzde 100 olacak ve Ziraat Bankasından sıfır faizli sığır kredisi çekilebilecektir.Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği kredi kapsamında yetiştiricilere 50 baş ve üzeri kapasitede, damızlık sığır veya manda işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş üzerine çıkarmaları gerekmektedir. Sığır kredisinde yatırım kredileri sütçü ırklardan Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları, kombine ırklardan Brown Swiss, Montbeliard ve Simental alımlarında süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı, barınak yapımı ve tadilatı, balya makinesi, çayır biçme makinesi, hayvan yatağı, travay, yem hazırlama ünitesi ve gübre yönetimi ile ilgili altyapı ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsamaktadır.

Kredi karşılığında esnafkefalet.net alınacak sığırların, Bakanlığın sistemine kaydı oluşturulmuş olması, damızlık belgesine sahip yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış azami 36 aylık yaşı gerekmektedir. Kredi karşılığında alınacak mandalar ise Bakanlığın sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe ya da en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık yaşta olması gerekmektedir. İşletmede bulunan hayvanlar için damızlık belgesi yerine ilgili Damızlık Birliği tarafından onaylı e-ıslah veri tabanı kayıtları esas alınarak işlem yapılabilmektedir.

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde öncelikli bölge illeri; Adana, Afyon, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Damızlık düve yetiştiriciliğinde işletme ve yatırım dönemleri ayrı olacak şekilde yüzde 75 oranlı faiz indirimi uygulanacaktır. Kredi üst limiti ise 10.000.000 TL olmaktadır.Damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için 50 baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları ya da hali hazırda bulunan işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. Krediden yararlanabilmek için sütçü ırklardan Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları, kombine ırklardan ise Montbeliard, Brown Swiss ve Simental manda ile 50 baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları ya da işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. Damızlık düve yetiştiriciliğinde yatırım kredileri; barınak yapımı ve tadilatı, silaj makinesi, hayvan yatağı, balya makinesi, yem hazırlama ünitesi, çayır biçme makinesi, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve ekipman alımlarını kapsar.İşletme kredisi ile alınacak olan damızlık sığırlar, Hayvan Bilgi Sistemine kayıtlı, damızlık belgesine sahip, 4-13 aylık yaş aralığında olması gerekmektedir. Kredi ile alınan mandalar ise HBS’ye kayıt edilmiş, ve mandaların 12 – 24 aylık yaş aralığında olması gerekir.

Damızlık düve yetiştiriciliği için öncelikli bölge yatırım illeri: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van ve Yozgattır. Bu illerde faaliyet gösterilmediği takdirde ilave indirim alınamaz.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kullandıracağı kredide yüzde 50 faiz indirimi işletme ve yatırım dönemi olarak sunuluyor. Kredinin en üst limiti ise işletme döneminde yüzde 100 iken, yatırım döneminde ise yüzde 90 olmaktadır.Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için manda da dahil olmak üzere 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmaları ya da var olan işletmenin işletme kapasitesini 50 ve üzerine çıkarmaları gerekmektedir. Büyükbaş besi sığırcılığı için yatırım kredileri barınak yapımı ve tadilatı, balya makinesi, yem hazırlama ünitesi ve çayır biçme makinesi, travay, tartı sistemi ve diğer yatırım giderlerini kapsar. İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların azami 20 aylık yaşta, erkek ve HBS kayıtları olması gerekiyor.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği öncelikli yatırım illeri; Adana, Afyon Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösterecek olan yetiştiriciye öncelikli bölge yatırım adı altında faiz indirimi yapılacaktır.

Küçükbaş Hayvancılık

Küçükbaş hayvancılıkta işletme ve yatırım dönemleri ayrı olacak şekilde yüzde 75 oranlı faiz indirimi uygulanacaktır. Kredi üst limiti ise 15.000.000 TL‘dir.Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için koyunda en az 250 baş, keçide en az 100 kapasiteye sahip işletme kurulmalı ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları gerekmektedir. Küçükbaş hayvan besiciliğinde ise 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 ve üzerine çıkarmaları gerekir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredileri barınak yapımı ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, diğer yatırım giderleri ile küçükbaş hayvan esnafkefalet.net yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsamaktadır.

Küçükbaş hayvan besiciliği için erkek hayvan alımı işletme kredisi kapsamında, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendirilir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla alınacak dişi hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde (HBS) kayıtlı ve 6 – 24  aylık yaşta, küçükbaş hayvan besiciliği amacıyla alınmış erkek hayvanların ise en az 3 aylık yaşta ve Bakanlık kayıt sisteminde (HBS) kayıtlı olmaları gerekir.

Küçükbaş hayvancılık öncelikli bölge yatırım illeri: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van ve Yozgattır. Bu illerde faaliyet gösterenden yüzde 10 faiz indirimi uygulanır.

Arıcılık

Arıcılık sektöründe faaliyetlerde bulunmak isteyen yetiştiriciler için sunulacak olan kredinin en üst limit ise 2.500.000 TL olmaktadır. İşletme ve yatırım dönemleri için verilecek olan faiz indirimi yüzde 50 olmaktadır. Yatırım dönemi için faiz indirimi yüzde 50 iken uygulanabilecek olan en yüksek indirim oranı ise yüzde 70‘tir. İşletme dönemi kredisi de yüzde 50 olan arıcılık sektöründe uygulanabilecek en yüksek kredi limiti ise yüzde 80 olmaktadır.Bakanlığın Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS)kayıtlı, en az 50 adet arılı kovanı olan işletmeler, mevcut arılı kovan sayısını 50 ve üzerine çıkarmak isteyen işletmeler ile Bakanlıktan bombus arısı ön izinli veya izinli işletmeler arıcılık kredisinden yararlandırılmaktadır. Arıcılık sektöründe kullandırılacak yatırım kredileri; arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan, elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi, kek hazırlama makineleri alımı,polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı, 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası esnafkefalet.net veya karavanı alımı, 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu, bombus arısı yetiştiricileri için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar. Arıcılık sektöründe kullandırılacak işletme kredileri ise; arıcılık malzemeleri, şeker,  kek, temel petek,ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri, bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan alımları kapsamaktadır.

Arıcılık yatırım ve işletme kredilerinde, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kaydedilmiş kovan ve sayılarını gösterir bir belge istenmektedir. Bombus arısı yatırım ve işletme kredilerinde de İl Müdürlüğünden alınmış yazı istenmektedir.

Kanatlı Sektörü

Kanatlı sektöründe faaliyetlerde bulunmak isteyen yetiştiricilere kullandırılan kredinin en üst limit ise 5.000.000 TL olmaktadır. İşletme ve yatırım dönemleri için verilecek olan faiz indirimi yatırım dönemi için yüzde 25, işletme dönemi için de yüzde 50 olmaktadır. Yatırım dönemi için faiz indirimi yüzde 25 iken uygulanabilecek olan en yüksek indirim oranı ise yüzde 55’tir. İşletme dönemi kredisi de yüzde 50 olan kanatlı sektöründe uygulanabilecek en yüksek kredi limiti ise yüzde 80 olmaktadır.

Etlik piliç yetiştiriciliği için en az 10 bin adet; kaz, ördek, hindi için en az 1.000 adet; bıldırcın için en az 2.000 adet; deve kuşu için en az 50 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya mevcut işletme kapasitesini bu kapasitelere çıkaran yetiştiricilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılmaktadır. Yumurta tavukçuluğunda en az 7.500 adet ve üzerinde kapasiteye sahip kurulu mevcut işletmelere işletme kredisi ve mevcut kurulu işletme kapasitesini artırmaya yönelik yatırım olmamak kaydıyla tesislerinde bakım, onarım, modernizasyon ve makine ekipman alımı ya da yenilenmesi gibi amaçlarla yapılacak harcamalar için yatırım kredisi kullandırılabilmektedir. Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri kümes, gübre işleme tesisi, tasnif, paketleme ünitesi/tesisi, yapımı ve tadilatlarını, yumurta işleme, biyogüvenlik önlemlerini, yem deposu, diğer ilgili diğer yatırım giderlerini kapsar. Kanatlı sektöründe işletme kredileri ise ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden yetiştirilmek üzere diğer işletme giderlerinin hepsini kapsamaktadır.

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

Kanatlı sektör damızlık yetiştiriciliğinde işletme ve yatırım dönemleri ayrı olacak şekilde yüzde 75 oranlı faiz indirimi uygulanacaktır. Kredi üst limiti ise 10.000.000 TL olmaktadır.

Damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için en az damızlık etlik tavuğu 10.000 adet, damızlık yumurta tavuğu 10.000 adet, ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu 1.000 adet, damızlık hindi 5.000 adet, damızlık kaz, ördek veya bıldırcın 1.000 adet, damızlık deve kuşunda 100 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari belirtilen bu kapasitelere çıkarılması gerekmektedir. Damızlık kanatlı hayvanların sağlık sertifikası istenmektedir. Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri damızlık kümes,  kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, biyogüvenlik önlemleri, yem deposuyla ilgili diğer yatırım giderlerini kapsar.Damızlık kanatlı yetiştiriciliği işletme kredileri ise yetiştirilmek üzere alınacak kuluçkalık damızlık yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile bu hayvanların yem, ilaç ve diğer işletme giderlerini kapsamaktadır.

Su Ürünleri Sektörü

Su ürünleri sektöründe işletme ve yatırım dönemleri ayrı olacak şekilde yüzde 50 oranlı faiz indirimi uygulanacaktır. Kredi üst limiti ise 10.000.000 TL olmaktadır. Her iki dönem içinde aynı oranda en yüksek faiz indirimi uygulanacaktır. İşletme ve yatırım dönemleri için uygulanabilecek en yüksek indirim yüzde 80 olmaktadır.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan yetiştiriciler faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerinin Bakanlık tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Yatırım kredileri kafes ve havuz su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinden hidrolik yükleme ve boşaltma aparat alımına kadar birçok konularda finansman olur. İşletme kredisi ise, Bakanlık tarafından verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip üreticilerin işletme giderlerini kapsamaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak yetiştiricilere kullandırılacak yatırım kredilerinde Bakanlık tarafından onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesinde belirtilen kapasite esas alınmalıdır. Yatırım kredilerinde ve işletme kredilerinde Bakanlık tarafından verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen tam boy uzunluğu esas alınmaktadır.

Geleneksel (Yaygın) Hayvansal Üretim

Geleneksel yaygın hayvansal üretimde 100.000 TL‘ya kadar olan kredilerde işletme ve yatırım dönemleri için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacaktır. 100.000 TL’nin üzerinde olan kredilerde ise yatırım dönemi ve işletme dönemi faiz indirimleri yüzde 50 olmaktadır. Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı işletme kredisinde yüzde 100 iken, yatırım dönemi kredisinde ise yüzde 90 olmaktadır.

Resmi Gazete‘de yayınlanan kararda belirtilmeyen hayvansal üretim konularında belirtilen ırk, yaş aralığı ve kapasite gibi teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren yetiştiricilerin faiz indirimi kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilmektedir.


Hakkında Esnaf Kefalet

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde uzun yıllar çalıştım ve emekli oldum. Gönüllü olarak tüm esnaf meslektaşlarıma başvuru için yapmaları gerekenleri anlatmaktayım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.