Anasayfa / Sigorta / Engelli Yönetmeliği 2021 Yeni Sağlık Kurulu Raporu
Engelli Yönetmeliği 2021 Yeni Sağlık Kurulu Raporu

Engelli Yönetmeliği 2021 Yeni Sağlık Kurulu Raporu

Engelli raporlarına yeni düzenleme getirilerek Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eski tarihli engelli raporları yayımlanan yeni karara göre yeniden yazılacak. Engelli yönetmeliğine getirilen yeni düzenlemenin Resmi Gazete kararına göre tüm detayları içeriğimiz de..

Yeni Engelli Yönetmeliği

Hazırlanan yeni yönetmelik ile çocuklar ve erişkin kişilerin engelliler için ve terör, kaza ya da yaralanmaya bağlı olarak oluşan durumlara ilişkin Sağlık Kurulu Raporunun ilgili yerlerden temin edilmesi, alınan raporun geçerlilik süresi, ilgili makamlar tarafından değerlendirilmesi ve mevcut raporu kişilere tahsis edebilecek olan sağlık kurumlarının tespitinin sağlanması ile ilgili kararların verilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra hazırlanan yeni yönetmeliğe göre engelli vatandaşlar diğer insanlar ile ortak kullanmak zorunda olduğu hizmetler için ortak kullanımın oluşturulması amaçlanmaktadır.

Yeni Engelli Yönetmeliği
Yeni Engelli Yönetmeliği

Belirtilen engellilik değerlendirilmesi 18 yaşını geçmiş engelli bireyleri kapsamına almaktadır. Gerek doğuştan gerekse de sonradan oluşan fiziksel, ruhsal, duyma unsurlarında çeşitli boyutlarda kayıp yaşayan birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Engelleri sebebi ile bazı konularda diğer insanlar ile eşit koşullarda yaşamlarında devam edemiyorlar. Hazırlanan yönetmelik tam da bu hususları kapsamakta olup bu kişilerin ortak hizmetlerde diğer bireyler ile eşitlenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Engelli Raporları Yeniden Yazılacak!

Engelli vatandaşlar hakkında getirilen yeni düzenleme neticesinde rapor almalarının kolaylaşacağı belirtildi. Getirilen düzenleme ile engellilere her ilde ve her hastanede rapor verilmeyeceği, yalnızca belirlenen hastanelerde rapor verileceği belirtildi. Yani bu seçenek sayesinde engelli vatandaşlar birçok poliklinik gezmek zorunda kalmayacaklardır. Eğer kişilerin birden fazla engel durumu bulunuyor ise uzman hekimler aşağıdaki branşlarda hizmet vereceklerdir;

 • Göz hastalıkları,
 • İç hastalıkları,
 • Genel Cerrahi,
 • Nöroloji,
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,

Engelli raporları bu alanlar tarafından düzenlenecektir. Erişkin kişinin hastalık ve engel durumu nerede bulunuyor ise belirlenmiş olan bu kurula mevcut branşın uzmanı da katılabilecektir. Bu kapsamda davet edilen branşın uzmanı geçici olarak kurula katılır ve engelli vatandaşın raporunu imzalayabilme yetkisine sahiptir. Engelli vatandaşlara rapor vermek için yetkilendirilmiş olan sağlık kurumunda fizik tedavi uzmanı mevcut ise bu uzmanın da kurulda yer alması gereklidir. Şayet bulunmuyor ise ortopedi ya da travmotoloji uzmanı da kurula katılabilir.

TAVSİYE:  Yeni Doğan Çocuk Parasını Almak İçin Ne Yapılır? (Ödenen Tutarlar)
Engelli raporları yeni düzenleme
Engelli raporlarına yeni düzenleme getirildi!

Engelli bireylerin sağlık raporlarını belirlemek üzere toplanan kurul başkan ve üye olan birimlerin katılımı ile oluşur. Duruma ilişkin kararlar oy çokluğuna göre belirlenir. Sağlık raporu erişkin vatandaşların engelliliği ve terör, kaza ve yaralanmaya bağlı olarak bildirilen durum olarak iki ayrı karar defteri şeklinde hazırlanır. Resmi Gazete’ de yayımlanan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 18 yaşının üzerindeki engellilerin adına hazırlanmış olan sağlık kurulu raporlarında verilen iş istihdamı, sosyal yardım gibi hizmetlerin devam etmesi için rapor süresinin sonuna kadar kurumlar tarafından rapor talep edilmeyecektir.

Yeniden yazılacak olan raporlar sınıfına yalnızca Sağlık Kurumlarınca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinin uygulamasında 1 Ağustos 2002 tarihinden evvel alınan sağlık kurulu raporlarının sona ermesine 6 aydan az kalmış olan kişiler girmektedir.

Erişkinler İçin Engelli Sağlık Raporu Yönetmeliği

Erişkinler için engelli sağlık raporunun düzenlenmesine ilişkin kararlar maddeler halinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Engellilerin sağlık raporu alması için ilk olarak bir dilekçe ile başvuru yapmaları gereklidir. Engelli bireyin yapabiliyorsa kendisi, eğer yapamayacak durumda ise vasisinin başvuru dilekçesi ile birlikte rapor verecek olan sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gereklidir. Engelli bireyin engel durumuna göre sağlık kurumunda bulunan poliklinik tespit edilecektir. Kişinin engel durumuna ilişkin klinik bulgular düzenlenecek ve hazırlanan forma yazılacaktır. Kişilerin engel oranlarına göre sağlık kurulu yüzde hesaplaması yapacaktır. Hesaplamalar Balthazard yöntemi ile yapılacaktır. Eğer başvuru yapan kişi 65 yaş ve üzerinde ise engellilik oranlarına  belirlenen formüle göre %10 eklenerek engel oranı belirlenecektir.

Formun iletildiği kurul bireyin engel durumunu bu formda yazan verilere göre değerlendirir. Daha sonra engel durumuna ilişkin yerler işaretlenir ve başvuru yapan kişi için raporda bağımlılık değerlendirilmesi isimli bir alan bulunmaktadır. Bu alan için evet ve hayır seçenekleri bulunur. Bu alan boş bırakılamaz. Kişinin ağır engelli olduğunun belirtilmesi için gerekli bir bölümdür. Hazırlanan rapora kişinin durumuna ilişkin tüm bilgiler yazılır. Engellilik durumu devamlı olarak süren ve sedye ya da tekerlekli sandalye kullanımına gereksinim duyuluyor ise raporun açıklama kısmına bunlar da eklenecektir. Engellilere verilen rapor sisteme kaydedilerek rapor numarası alınmalıdır. Eğer bu numara alınmadan rapor düzenlemesi yapılır ise hazırlanan raporlar geçersiz sayılır.  Tüm bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması halinde de form kurula iletilecektir.

TAVSİYE:  Astsubaylara Derece Kademe İlerlemesi Verildi!
Erişkinler için engelli yönetmeliği
Erişkinler için engelli yönetmeliği değişti.

Hazırlanan raporlar iki kopya şeklinde çıkartılarak engelli bireylere ve vasisine verilecektir. Bireylerin engel durumlarına göre çalıştırılamayacağı işler de rapora eklenecektir. Erişkinler için engellilik raporu alınması halinde başvuru tarihini takiben en geç 1 ay içerisinde başvuru tamamlanacaktır.

Terör Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Sağlık Raporu

Kişiler engel durumlarının yanı sıra terör olaylarında, kazalarda oluşan yararlanma durumlarında fiziksel veya ruhsal olarak da bir kayıp yaşayabiliyorlar. Hazırlanan yeni düzenlemede bu konuya ilişkin olarak da Sağlık Kurulu Raporuna ilişkin maddeler eklenmiştir. Bu hususta da kurumlar tarafından terör, kaza ve yaralanma durumlarından hangisi mevcut ise resmi bir evrak bu iş için görevlendirilmiş bir sağlık kurumundan istenilir. Sağlık Raporu temin etmek için yine kendisi veya vasisinin bir dilekçe yardımı ile sağlık raporu için görevlendirilmiş sağlık kurumuna müracaat etmesi gereklidir.

Terör durumlarından veya kaza sebebi ile yaralanmış olan kişilerin mevcut durumları yetkilendirilmiş olan sağlık kurumlarında belirlenir ve bu durum ile ilgilenebilecek olan poliklinikler tespit edilir. Kişinin engel durum hesaplaması Balthazard hesaplamasına göre yapılır. İlgili klinik bulgular, kişinin bu durumundan sonra çalışamayacağı işler ve bulunan engel durumu sebebi ile tekerlekli sandalye gibi unsurlara ihtiyacı var mı yok mu belirlenerek bunlar da rapora eklenir. Hazırlanan raporlar yine iki nüsha olarak çıkartılır ve birey ile vasisine takdim edilir.

Sağlık kurumu ve kuruluşu tarafından belirlenen durumlarda kişilerin tıbben bir tedavi alması ve rehabilitasyon süreçleri zamanında belirli bir süre zarfı için rapor verilir iken, tedavi tamamlandıktan sonra vücuttaki fonksiyonel kayıplara göre devamlı olarak rapor verilecektir.

Terör Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Sağlık Raporu
Terör Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Sağlık Raporu

Çocuk Engelli Yönetmeliği

Bakıma ihtiyacı olan engelli çocuklar için sağlık raporu alımlarında çocuk 18 yaşından küçük olması sebebi ile yayımlanan ve yürürlüğe giren karar neticesinde velisi ya da vasisi sağlık raporu için başvuru yapabilecektir. Çocuklar için hazırlanacak olan Sağlık Kurulu Raporunda erişkinlerden farklı olarak kurulda 6 adet yetkili hekim bulunmaktadır. Kurulu oluşturan hekimler şu şekildedir;

 • Göz hastalıkları uzmanı,
 • Çocuk nörolojisi uzmanı,
 • Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı,
 • Çocuk cerrahisi uzmanı,
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ya da dal uzmanları,
 • Kulak burun boğaz hastalıkları,
 • Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı,
 • Ortopedi ve travmatoloji branşları çocuk sağlık raporu için toplanmaktadır.
TAVSİYE:  Bağkur Affı Ne Zamana Kadar? Son Başvuru Tarihi!
Çocuklar İçin Engelli Raporu Yönetmeliği
Çocuklar İçin Engelli Raporu Yönetmeliği

Bakıma ihtiyacı olan çocuğa bakan kişi ÇÖZGER için başvuru dilekçesi ile birlikte rapor vermek ile yetkili olan sağlık kuruluşuna müracaat eder. Yetkili kurum çocuğun temel ihtiyaçları hakkında gerekli bilgileri aileden alır. Formda çocuğun durumuna ilişkin tüm detaylar belirtilir. Daha sonra hazırlanan form kurula iletilir. Kurula iletilen form neticesinde çocuğun belgeleri değerlendirilir ve çocuk kurula davet edilir. Gerekli incelemeler yapıldıktan en geç 30 gün içerisinde rapor tamamlanır.

Engel Oranları Nasıl Hesaplanacak?

Kişilerin birden fazla engel durumunun bulunması halinde Balthazard formülü ile toplanacak ve kişinin engel durumları hesap edilecektir. Balthazard formülüne göre hesaplamalar şu şekilde gerçekleştirilecektir;

 • Kişilerin mevcut engel durumları yapılan tetkikler sonucu ayrı ayrı belirlenir.
 • Belirlenmiş olan oranların en yükseğinden en düşüğüne doğru yavaş yavaş sıralanır.
 • Belirlenmiş olan en yüksek engel oranı, engellinin vücudundaki bütün fonksiyonların hepsini gösteren %100 oranından çıkartılarak farkı bulunur.
 • Çıkan sonuç ikinci sıradaki engel oranı ile çarpılır. Çarpımdan çıkan sonuç 100’e bölünür ve meydana gelen sayı en yüksek engel oranına eklenecek ve bu sayede birinci ve ikinci rahatsızlıklardaki engel oranı ortaya çıkmış olur. Şayet engel oranı ikiden fazla olması halinde birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı birinci sıraya ve üçüncü sırada bulunan engel oranı da ikinci sıraya alındıktan sonra formül tekrar edilir.

Engelliler için hazırlanmış olan ve Resmi Gazete’de yayımlanmış olan yeni yönetmelik içeriğimiz de anlatıldığı gibidir. Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.


Hakkında Finansal Uzmanı (T)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir